Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Zij bv. gevraagd hoeveel cM^ waterstof men verkrijgt door
100 gr. zink in overmaat van verdund zwavelzuur te brengen?
De vergelijking der werkmg is :
Zn + Hj SO^ = H2 + Zn SO4 Zn = 65
65 gr. + — = 22320 cM^ + Zn SO4
65
_ 22320 _
+ — — -65" » +
_________________100
100 , + - = ^^^ ^ 34338 cM3 + Zn SO^.
d5
De voornaamste methode ter bepaling der atoomgewichien is
de volgende.
Onderstellen wij, dat het gewicht van het atoom van een
element A moet bepaald worden. Men vergelijkt dan de
samenstelling van een zoo groot mogelijk aantal verbindingen
van A met elkander en berekent hoeveel van A de verschillende
verbindingen van A per molecule bevatten. De grootste gemeene
deeler van de getallen, die de genoemde hoeveelheden van A
uitdrukken, is dan de maximaalwaarde van het gewicht van
één atoom van A. Hoe grooter het aantal verbindingen was,
voor de bepaling gebruikt, des te grooter is de waarschijnlijkheid,
dat men in den grootsten gemeenen deeler het atoomgewicht
zelf heeft gevonden. Als voorbeeld geven wij de bepaling van
het atoomgewicht van zuurstof.
Verbinding.
Water.
Zwaveldioxyde.
Zwaveltrioxyde.
De grootst gemeene deeler van de getallen 16, 32 en 48
is 16. Tot nog toe kent men geen zuurstofverbinding, wier
molecule minder dan 16 dl. zuurstof bevat. Men houdt dus
16 voor het atoomgewicht van de zuurstof.
Het moleculairgewicht van vele stoffen is onbekend, omdat
zij in het geheel niet of niet zonder ontleding in damptoestand
kunnen verkregen worden. In zulke gevallen en ter contro-
leering van de anders bepaalde waarden, gebruikt men de wet
van Dulong en Petit, die luidt: Het product van het atoom-
Samenstelling.
1 dl. waterst. 8 dl. zuurst.
I . „ 1 „ „
„ „ 3 „ „
Mol. gew. \ Hoeve-elheid zuur-
stof per molemle.
16
32
18
64
80