Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
voldaan. Door de reductie van menie (formule PbjO,,) \)v.
door waterstof (formule H^) ontstaan lood (formule Pb) en
water (formule Hj O). Men heeft nu de vergelijking
a Pbj O4 + b «2 = c Pb + d Hj O
waarin 3a = c, 4a = den2b = 2d
Stellen wij nu a — 1, dan wordt c = 3, d = 4 en
b = 4. De vergelijking wordt, na substitutie dezer waarden:
Pbs O4 + 4 H2 = ^.Pb + 4 Hj O.
Bij het maken van berekeningen zorge men, dal de ver-
gelijkingen aansluiten ; d. i. dat de sloffen, welke uil de ééue
vergelijking in de andere overgaan denzelfden coëfficienl hebben.
Men licht dan de formule \an de gegeven slof en van de
gevraagde met haar coëfficienlen uit de vergelijkingen en de
berekening wordt zoo kort mogelijk.
Gevraagd wordt bv. de hoeveelheid ijzeroxide, die meti
reduceeren kan, met de hoeveelheid walerslof, verkregen door
de ontleding van 100 gr water. Men Vieefl dan de vergelijkingen:
■•2 H2 O 2 Hj + O2
'2 Fej O3 + 6 H2 = 4 Fe 6 H2 O
En na de aansluiting:
6 H2 O = 6' 7/2 + 3 O2 (l)
en 2 re2 + 6 H^ = ^ ¥e + Q O (2)
Wij hebben nu:
6 H2 O correspondeert met 2 Fej O3
3 H2 O „ , Fbj O3
54 gr. water „ „ ■9'20'^r. ijzeroxyde.
-iïö-
'■•nu n 1) yi V
------------100
32000
100 „ „ , „ = 502,6 gr. ijzerox-^de.
De gesubstitueerde cijfers zijn aldus verkregen;
3 H2 = 6 Fe^ = '224
3 0 = 48 2 O3 =96
3 H2 O = 54 2 Fej O3 = 3'20
Berekeningen van volumen van gassen worden uitgevoerd
met behulp van de eigenschappen van het grammolecule.