Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
-11
atoom, van een stof verstaat men de kleinste hoeveelheid er
van, die in scheikundige verbinding kan voorkomen.
Gelijke volumen van gassen van dezelfde temperatuur en
drukkiug bevatten een even groot aantal moleculen. ( IFet van
Avogad/ro.)
Onder de dampdichtkeid van een stof verstaat m.tn de ver-
houding tusschen het gewicht van een bepaald volume er van en dat
van een gelijk volume lucht van dezelfde temperatuur en dnkkiug.
Het gewicht van één atoom waterstof stelt men gelijk 1,
dat van een molecule waterstof wordt dan 2. Is het gewicht
van één molecule van een stof a, dan beteekent dit, dat het
gewicht er van a van de eenheden bevat, waarvan er in één
atoom waterstof één begrepeïi is. Zij de dampdichtheid van
een stof d, haar moleculair-gewicht w, dan wordt het laatste
bepaald door de vergelijking:
m = 14,47 X 2 X d = 28,94 X d.
Als twee elementen A en B, wier atomen wegen a en b,
zich verbinden in de gewichtsverhouding p : q, is de verhouding
van het aantal atomen in de verbinding — : ^ of bp : aq.
a b
Laten A en B de teekens zijn voor de genoemde atomen, dan
is A^pBjiq een scheikundige formule. Zal de laatsie de schei-
kundige formule der verbinding zijn, dan moet zij ook aan de
voorwaarde voldoen, dat abp abq, d. i. de som van de
gewichten der atomen, gelijk zij aan het gewicht van het molecule.
Hetzelfde geldt voor verbindingen van meer dan twee elementen.
Een grammolecule van een stof is de hoeveelheid er van, in
grammen uitgediukt, welke het moleculair gewicht aangeeft.
Elk grammolecule neemt in gastoestand bij O® en 760 mM.
drukking een ruimte in van 22320 cM^.
De scheikundige werkingen worden uitgedrukt door verge-
lijkingen. Het eerste lid van zulk een vergelijking bevat de
formules van de stoffen, die op elkander werken; in het tweede
lid vindt men de formules van de stoffen, die door de werking
ontstaan. Van elk element moeten in het eerste lid der ver-
gelijking evenveel atomen voorkomen als in het tweede. Met
behulp der algebra wordt aan de tweede voorwaarde gemakkelijk