Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
De eigenschappen van een scheikundige verbinding zijn in
hoofdzaak consütufief; slreiig genomen vertoont zij sleciits deze
addilieve eigenschap, dat liet gewicht (ma=sa) der verbinding
geHjk is aan de sorn van de gewichten (massa's) der hestand-
deelen. Een scheikundige verbinding kan onder vermeerdering
of vermindering van het scheikundig arbeidsvermogen tot stand
komen. In het eerste geval heet de verbinding endotherm.
Er wordt dan warmte, electriciteit of een andere vorm van
arbeidsvermogen in scheikundige energie omgezet. In het tweede
geval wordt het laatste getransformeerd in een der eersten.
De verbinding heet dan exotherm.
1®. Het gewicht is een onveranderlijke eigenschap der stof.
2'*. üe hoeveelheid van elk element is standvastig.
De verhouding tnsschen de gewichten der bestanddeelen
eener bepaalde scheikundige verbinding is standvastig; zij is
onafhankelijk van de omstandigheden., waaronder de verbinding
tot stand komt. ( IFet der standvastige gewichtsverhoudingen.^
4®. Met dezelfde hoeveelheid van een element zijn in ver-
schillende verbindingen hoeveelheden van een ander element ver-
bonden., die zich tot elkander verhouden als {kleine) geheele
getallen. {Eerste gedeelte der wet van de veelvoudige gewichts-
verhoudingen.)
50. Er beslaat een eenvoudige betrekking {die door {kleine)
geheele getallen uitgedrukt kan worden) tusschen het getal.,
hetwelk de gewichtsverhouding aangeeft., waarin twee elementen
A en B zich met elkander verbinden en dat, waardoor de
gewichtsverhouding wordt uitgedrukt., waarin Ä en B zich ver-
binden met dezelfde hoeveelheid van een derde element C. l>it
is het tweede gedeelte vmi de wet der veelvoudige gewichts-
verhoudingen.
ßo. De verhouding tusschen de volumen van gassen of dampen.,
die zich scheikundig met elkaiider verbinden of in scheikundige
wisselwerking treden, kan door {kleine) geheele getallen uitgedrukt
worden. {IFet van Gag-Lussac.)
§ 7. Moleculen. Atomen. Formules. Vergelijkingen. Onder
een molecule van een stof verstaat men de kleinste hoeveelheid
ervan, die in vrijen toestand kan voorkomen. Onder een