Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
Ook hier vindt men oververzadigde oplossingen. Spuitwater
is water onder hooge drukking met koolstotdioxyde verzadigd.
In een open glas ontwijkt een gedeelte van het gas; er blijft
een oververzadigde oplossing. Het laatste verklaart het opbruisen,
als er zand of suiker in geworpen wordt.
Bij gasoplossingen bestaat weder evenwicht tusschen de
oplossing en het gas daarboven. De werking is bij elke tem-
peratuur omkeerbaar. Daarom vereenigen vloeistof en gas zich
slechts in bepaalde gewichtsverhoudingen.
§ 5. De eigenschappen der eigenlijke mengsels zijn volkomen
additief. Bij alle gelijkslachtige mengsels staan de additieve
eigenschappen op den voorgrond, hoewel de wederkeerige invloed
der bestanddeelen op elkander eenige nieuwe eigenschappen in
het leven roept. De laatste noemt men constitutieve eigen-
schappen. Ue gewichtsverhoudingen., waarin vaste stoffen, vloei-
stoffen en gassen zich met vloeistoffen tot gelijkslachtige m.engsels
vereenigen, klinMen onafgebroken op en zijn onbepaald. Daar
de werkingen dikwijls omkeerbaar zijn, kan er evenwel een van
temperatuur en drukking afhankelijk evenwicht ontstaan; waar
dit het geval is, zijn de gewichtsverhoudingen, waarin mengsels
tot stand komen, binnen bepaalde met de genoemde omstandig-
heden zich verplaatsende grenzen besloten.
SCHEIKUNDIGE VERBINDINGEN.
§ (). Eigenschappen en samenstelling. Elementen zijn stoffen,
die men op geenerlei wijze in verschillende bestanddeelen heeft
kunnen ontleden. Zij staan tegenover scheikundige verbindingen.
De elementen kunnen met zeer verschillende scliei- en natuur-
kundige eigenscliappen voorkomen; men noemt dit allotropische
toestanden. Koolstof als diamant, graphiet en lampezwart;
phorphorus als roode en witte, enz.