Boekgegevens
Titel: Esquisses lexicologiques: étude des mots et de leurs significations: ouvrage spécialement destiné a ceux qui se préparent aux examens pour l'obtention des divers diplômes de professeur de français
Auteur: Ent, A. van der
Uitgave: Culemborg: Blom & Olivierse, 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3589
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202654
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esquisses lexicologiques: étude des mots et de leurs significations: ouvrage spécialement destiné a ceux qui se préparent aux examens pour l'obtention des divers diplômes de professeur de français
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
Bij blom & oliyiroe'^-'v-era-ätu<.ïreit up, Änw^
handelarea op zicht te bekamen :
■ I

The Literary leader
A Handbook of Englit^h
Literature for the higher
classes in Schools and for
home teaching.
ONE VOLUME EDITION
ago W, de Reer.
/
f2,25.
A HANDBOOK
for the higher classes in sohooli
AND FOB
HOME-TEACHING
BT
T. H. de Beer aod E. J. Irnog
VOLUME III
THE NINETEENTH CENTURY
THiaD EniTION
revised, rewritteu and brought dc
tho date of publication
Br
Elisateth Jane Irving,
f 2,50.
The Literary Reader. A Handbook for the Higher Classes in Scho'
and for Home Teachery, by Taco H. d e Beer and Elisabeth Ja
Irving, vol. Ill The nineteenth century. Third edition.
De eerste druk van dit werk verscheen in 2 din bij D. A Thieme en wé
door den eerstgenoemden schr. alleen samengesteld, behoudens eene stu(
over George Eliot, die door jiiffr. Irving bewerkt was. Van den 2den dr
verscheen deel la van Chaucer tot Milton, hoofdzakelijk door juffr. Irvi
omgewerkt, en deel II, the Ninetheeiith Century, door beide schr, waa
Juffr I de meeste biographieën schreef, degelijk bewerkt, maar in veel
verheven stijl geschreven, om op school dienst te doen. Aan dat gebrek
nu te gemoet gekomen : de levensschetsen zijn korter en eenvoudiger
daardoor veel nuttiger. De schrijfster gewaagt in de voorrede van
different principle from that on which the second edition was composed", m;
behoudens bovenstaande uitzondering blijkt daarvan niets, wanneer men
beide uitgaven met elkaar vergelijkt. Het boek moet veel succes hebbe
het i- op zijn plaats in elke bibliotheek, openbare en bijzondere, omdat .'
(ook door de registers) een handig werk is om aangaande alle Engelse
schrijvers van de negentiende eeuw het belangrijkste te vernemen en ze
doen kennen uit welgekozen fragmenten. Dewijl het werk niet alleen zt
wat de auteurs schreven, maar ook wat er over hen geschreven werd, is
een kostbaar geschenk voor ieder, die geroepen is Engelsche taal- en let
kunde te onderwijzen of zich voor dat onderwijs voorbereidt iMen kan (
een zeer groot deel der schrijvers natuurlijk buiten behandeling laten. L
men er nog meer weg, dan heeft men een prachtig leesboek voorleerlinj
boven de 14 jaar, jongens en meisjes, en een degelijken leiddraad bij
onderwijs in de gesch. der nieuwere Engelsche letteren. Het boek besl
bijna 600 blz. gr. 8vo. en is stevig in linnen gebonden. De prijs is dan (
bespottelijk laag {f 2.^0), zoodat de invoermg op school geen bezwaar he*
wat het te dik is, wordt niet betaald.
Bij het wassend getij van boeken, is er voor de oudere op de sch
weinig plaats, reden te meer om zich tot de nieuwere te bepalen en die:
grondig te doen kennen, als dit op de school mogelijk is
Daartoe moge dit degelijke en met grooten ernst bewerkte boek veel bijdrag
Dat de heeren Edm. Gosse te Londen en C Stoffel te Amsterdam bijzond
belangstelling bewezen aan den arbeid der nieuwe uitgave, pleit zeker
gunste der bewerking. [De Portefeuille van ij Sept. iSSy.