Boekgegevens
Titel: Esquisses lexicologiques: étude des mots et de leurs significations: ouvrage spécialement destiné a ceux qui se préparent aux examens pour l'obtention des divers diplômes de professeur de français
Auteur: Ent, A. van der
Uitgave: Culemborg: Blom & Olivierse, 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3589
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202654
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esquisses lexicologiques: étude des mots et de leurs significations: ouvrage spécialement destiné a ceux qui se préparent aux examens pour l'obtention des divers diplômes de professeur de français
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
Be Uilgevers BLÖ^^ ^ OLIFIERSE le Kuilenburg debiteeren met succes:
iÖflP a IM
Taalkundig Tijdschrift voor de beida Nederlanden, met
medewerking en steun van

Hooilesrares, Leeraren eo öiitaüzers in ie lieMe Rijken,
ONDER REDACTIE VAN
TACO H. DE BEER te Amsterdam.
Elfdp .laar^:aii|; met I.otfprUuiidis' Bijblad f3,50.
De iste tot en met de 3de Jaargang van NOORD EN ZUID zijn totaal
uitverkocht.
Van den 4den tot den loden Jaargang is een klein getal complete stellen
nog in ons bezit.
Voor nieuwe inteekenaren willen wij de aanschaffing van die stellen ver-
gemakkelijken , en bieden ze aan, zoolang de voorraad strekt, tegen / 24,—
in plaats van ƒ 35,50 de 7 jaargangen. Voor hen, die reeds enkele jaar-
gangen bezitten, en die wenschen te completeeren, stellen wij afzonderlijke
jaargangen disponibel tegen ƒ4,— in plaats van resp. ƒ5,— en / 5,50
per jaargang.
Wij wekken tot eene spoedige bestelling op, want de voorraad zal spoedig
uitgeput zijn. BLOM & OLIV IERSE.
De Uitgevers BLOM & OLIVIERSE debiteeren met succes:
TWEEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIF=T
VOOR DE
STUDIE DER NIEUWE TALEN,
ONDER REDACTIE VAN
M. BAALE, K. TEN BRUGGENCATE en P. A. SCHWIPPERT.
MET VASTE MEDEWERKING VAN
RODE. C. STOFFEL. Prof. Dr. J. BECKERING VINCKERS, J. E.
GACON, P. H. VAN MOERKERKEN, Dr. G. PENON, C. M. ROBBRT,
J. J. fA. A. FRANTZEN, C. GRONDHOUIJ, E. A. H. SEIPGRNS, J.
LEOPOLD Hz., C, HEIJMAN, J. S. PIQUET, Dr. BALL AND, J. F. D. BLöTE.
L.
F. J.
Negende Jaargang.
Prijs per Jaargang / 5,-
Het Tijdschrift TAALSTUDIE stelt zich ten doel de tevorderin^ eener grondige studie
van de Fr., de Eng., en de Euitsohe taal, vooral met het oog op de behoefte van hen, die
geroepen zijn, in die talen lager of middelbaar onderwijs te geven.
TUcieliJlac.© ^a^nlDlecaLiixs.
Ten einde inteekenaren op den gden Jaargang van TAALSTUDIE de
aanschaffing der reeds verschenen acht jaargangen te vergemakkelijken ,
bieden wij die aan voor slechts f 28, - in plaats van ƒ40,—
Bij eene reductie van f \2.- op f op — t7vijfelen wij tiiet, of velen
"\zullen van deze goedkoope aanbieding gebruik snaken.
; CULEMBORG. BLOM & OLIVIERSE.