Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT
VOOR DEN VIERDEN DRUK.
Op verzoek van den Uitgever heb ik dezen vierden druk,
zooveel het voor een boekje van dezen omvang doenlijk en
voor de leerlingen die het gebruiken noodig was, eenigei--
male op de tegenwoordige hoogte der taalstudie gebragt.
Er meer in te veranderen, scheen mij voor 't oogenblik
minder doeltreffend. Gaarne had ik ook de spelling van
het Nieuw Nederlandsch woordenboek gevolgd, indien deze
van Staatswege ware aangenomen; thans vond ik dit in
een leerboekje, minstens genomen, nog niet gepast. Tevens
heb ik bij dezen druk iets gevoegd over de Schei—en
Zinteekens, hetgeen den gebruikers van dit werkje niet
dan aangenaam zal wezen.