Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn mede uitgegeven:
P. J. Andriessen, Allereerste beginselen der Rekenkunde,
bevattende de Vier Hoofdregelen met geheele en onbe-
noemde getallen, 7e druk.......f —,15
W. F. Andriessen, Toegepaste Cijferkunst, Ie Stukje.
(De Hoofdregelen.) 3e druk......f —,25
-----Toegepaste Cijferkunst. 2e Stukje.
(De Tiend. Breuken.) 2e druk.....ƒ —,22|
-----Idem, Idem , 3e Stukje, (De Regel
van Drieën.) 2e druk.........f —,22^
Idem, Idem, 4e Stukje. (De Gewone
Breuken.) ............f
D, OOWERSLOOT, Handleiding bij het onderwijs in de
theorie der Rekenkunst. 2e druk.....f —,30
P. J. Andriessen, Handleiding tot het leeren stellen
van Brieven, {voor jonge Heeren) 4e druk . f —,35
----Idem, Idem, (»oor jonge Jufvrou-
wen) druk) ........... /■—,35
Praktische Logika. Eerste stukje.
3e druk.............f —,25
----làexa. Tweede stukje, ,2e ànà. f—,30
Bijbelsche geschiedenis ten gebruike
voor Scholen en Catechisatiën, 2e druk. . . f—,15
P. J. Andriessen, Gids tot het leeren schrijven van zui-
ver Engfllsch............f —,75
Marryat, Masterman Ready, or the wreek of the Paci^c.
Ingerigt ten dienste der Scholen door P. J. Andriessen,
3e druk. . ............f —,75
K. H, Vink, het Engelsch lezen en vertalen gemakkelijk
gemaakt..............f —,70
----Foutieve opstellen ter toepassing van de
regels der Engelsche taal.......f —,40
— Verbeteringen der Foutieve Opstellen f —,40
w. v. d. Hull, Fleurs de la Morale semées sur le sen-
tier de la jeunesse, ou deux cents petits contes à l'usage
des Ecoles primaires. Première cent. 4e Edit. Aug-
mentée d'un Vocabulaire Hollandais par P. J. An-
driessen ...........■ . . f —
---- Idem, Idem. Seconde centaine, le par;
Seconde Edition...........f
---—-Idem, Idem. Seconde centaine, 2e part
Troisième Édition......■ .... f —,