Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
15. Zij zija enkelvoudig, wanneer zij niet meer dan éëne wijze, éénen
tijd, ééne 7>laat9, ëén doel, enz. uitdrukken.
16. Iedere bepaling kan door eene andere omscfareren, uitgebreid, opge*
helderd of beperkt worden. Zulke bepalingen heeten dan bepalingen van
eene bepaling.
17. Zij blgven evenwel enkelvoudig, indien zij aan de omscbrevene be«
paling slechts één afzonderlijk denkbeeld toevoegen.
OEFENINGEN.
2 Les. Noem of schrijf op uwe lei al de klinkers, verlengde klanken,
tweeklanken, verlengde tweeklanken en drieklanken.
3 Les. 20 woorden waarin de a, i, u, een korten klank hebben.
En 20 waarin zij een langen klank hebben.
10 woorden waarin de e eü o i.achtkurt, zachtlang, scherpkort en scherp-
lang zijn.
60 woorden die uit één, 40 die uit twee, 30 die uit drie en 20 die uit
vier lettergrepen bestaan.
4 Les. 25 woorden met a en u op het einde eener lettergreep.
20 ongelijkvl. werkwoorden met de zachtlange e.
15 gelijkvl. werkw. die twee korte lettergrepen op het einde hebben.
5 woorden waarin de e verkoiting of verscherping duldt.
10 woorden in het meervoud, welke in het enkelvoud de scherpkorte e
hebben.
20 woorden in het meervoud, die in het enkelvoud op heid uitgaan. En
8 die in het enkelvoud eeuen anderen klank hebben.
10 woorden die uitgaan op even, egel, ege/i, egel en eren,
20 ongelijkvl. werkwoorden met de zachtlange o.
10 woorden waarin de o met eu verwisseld kan worden.
10 woorden waarin de o verkorting of verscherping duldt.
10 w. in het meervoud die in het enkelvoud de scherpkorte o hebben.
15 w. in het meervoud die in het enkelvoud op noot en loos eindigen.
25 ongel, werkwoorden waarin de ïj voorkomt.
10 werkwoorden afgeleid van z.u.w waarin de ij voorkomt.
10 woorden die op ij uitgaan, een staat, eene waardigheid of werking
aanduiden.
20 gel. wf^rkwoorden waarin ei voorkomt.
25 woorden die op heid, 10 die op lei, en 5 die op stein eindigen.
5 I^es. 50 z n.w. enkel- en meervoud, die in het enkelvoud op eene d
en die op eene i eindigen.
20 verl. deelw. die op d oü t eindigen met den onvolm. verl. tijd erbij.
25 woorden die iu het meervoud de / in eene v veranderen.
25 woorden die in het meervoud de s in eene z veranderen.
10 woorden waarin in het meervoud de / en 5 verdubbeld worden.
20 woorden die uilgaan op sel.
25 ww. in den tegenw. en onvoliia. v. lijd, alleen de 2 en 3 pers. enk.
15 woorden waarin de ch voorkomt.
15 woorden waarin de g voorkomt.