Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Onvolm. verl, tijd.
Hel regende. Dat het regende.
Volm, verL tijd.
Het heeft geregend. Dat het hebhe geregend.
Meer dan volm. verl, tijd.
Het had geregend. Dat het geregend hadde.
Eerste toekom, tijd.
Het zal regenen. <> Dat het zoude regenen.
Tweede toekom, tijd,
Hwt zal geregend hebben. Dat het zoude geregend hebben.
GEBIEDENDE WIJS.
ontbreekt.
LES 21.
over de vorming der tijden.
Onbepaalde xvijs.
De tegenwoordige tijd is gelijk aan hel werkwoord.
De verledene tijd wordt gevormd van het verleden deelwoord met
den legenwoordigen tijd van hebben of zijn.
De toekomende tijd van het werkwoord, met voorvoeging van ie
Deelwoorden,
Het tegenwoordige deelwoord wordt gevormd van het werkwoord mei
achtervoeging van de.
Het verledene deelwoord bij de gelijkvloeijende werkwoorden van den
wortel met voorvoeging van ge en achtervoeging van d of t,
Bij de ongelijkvloeijende werkwoorden van den wortel met voorge-
voegd ge en achtervoeging van en, veelal met verandering van den
wortelklinker.
Aantoonende wijs.
De tegenwoordige tijd wordt gevormd:
Eerste persoon enkelv. van den wortel.
Tweede » • van den eersten mei achtervoeging t.
Derde » » is gelijk aan den tweeden.
Eerste » meerv. is gelijk aan het werkwoord.
Tweede » * is gelijk aan den tweeden pers. enkelv.
Derde » » is gelijk aan den eersten pers. meerv.