Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
DEELWOORDEN,
Tcgenw. deelw. leerende, — blijvende.
VerI, deelw. geleerd, — gebleven.
AANTOONENDE WIJS. AANVOEGENDE WIJS.
Ik leer,
ïfij leert,
hij leert,
wij leeren,
gij leert,
zij leereo*
Ik leerüe,
gg leerdet,
hij leerde,
wij leerden,
gij leerdet,
tij leerden.
Tegenw, tijd.
blqf,
blijft,
blijft,
bliiven,
blijft,
blijven.
Dat ik leerf,
II gij leeret,
g hij leere,
u wij leeren,
n gq leeret,
M xg leeren.
Onvolm. Verl. tijd.
bleef,
bleeft,
bleef,
bleven,
bleeft,
bieren.
Dat ik leerde,
» gij leerdet,
hij leerde,
* wij leerden,
tf gij leerdet,
tt zg leerden.
blgre,
blij vet,
hl ij re,
higven,
blqvet,
blijven.
bleve,
hievet,
blere,
bleven,
hievet,
bleven.
Volm. verl. tijd.
Ik heb geleerd, — ben gebleven. Dat ik geleerd hebbe, —gebleven zg.
Meer dan volm, verL tijd.
Ik had geleerd, —was gebleven. Dat ik geleerd haddoi—gebleven ware.
Eerste toekom, tijd.
Ik zal leeren , — blijven. Dat ik zoude leeren, -»blijven.
Tweede toekom, tijd.
Ik zal geleerd hebben, - gebleven zijn. Dat ik zoude geleerd hebben, - geblevf n
zijn.
GEBIEDENDE WIJS.
Enkelvoud: leer, — blijf.
Meervoud: leert,_blijft.
Het wederkeerige werkwoord zich schamen.
ONBEPAALDE WIJS.
Tegenw, tijd, zich schamen.
Verl. tijd, zich geschaamd hebben.
Toekom, tijdy zich te zullen schamen.
DEELWOORDEN.
Tegenw. deelw, zich schamende.
'Verl, deelw, zich geschaamd.