Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Auteur: Bijl, P.; Andriessen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: J.D. Sybrandi, 1865
4e dr. nagezien en verm.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2709
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202642
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
5 Hem , 3 Hsar , Z Het ,
4 Hem, 4 Haar. 4 Het.
Mecrvoitd,
1 7/13 f I . 1 Zij ,
2 Huoner, 2 Harer, 2 Hunner,
3 Hun, 3 Haar, 3 Hun,
4 Hen. 4 Haar. 4 Hen.
Achter de pers. voornanmw. wordt ook meermalen tot versterking
:elfy gevoegd, hetwelk in alle geslachten, getallen en naaravallon onver-
anderd hlijft.
Zelfs is een bijwoord en betpekent ooh, bovendien.
LES 14.
VERVOLG DER VOORNAAMWOORDEN.
Het wederkeerend voornaamwoord brengt de werking op den werkenden
persoon terug. Alleen het woordje zich is wederkcerend, bijv. zich
was SC hen.
Men moet zich bezigen, wanneer de werking wederkeert lot hem,
die haar verrlgt en hem, hun, haar of het, wanneer de werking overgaat
tot een ander. Zij heeft zich aangekleed, is niet hetzelfde als zij heeft
haar aangekleed ; want in dit laat^^lc geval wordt gezegd, dat zij die
kleedt, een ander, en ni<?l zich zelf kleedt.
ilezilielijke voornaamwoorden zijn die, welke fene bezitting aandui-
den ; bijv. mijn broeder, uwe doos, zijn bock, enz. In de verbuiging
schikken zij zich naar hel geslacht, getal en den naamval van het
daarop volgend zelfst. naamw, Jn het Nederlandsch geeft de derde
persoon ook hel geslacht van den bezitler te kennen.
Zij kunnen ook als zelfst. naamw. voorkomen en nemen dan in het
meervoud eene n aan : bijv. de mijnen groeten w, groet ook de uwen
van ons»
YoorheeMen van verbnigi^ig,
M a n n e 1 ij k.
EnhelvomL Meervond.
1 Mijn broerlpr, 1 Mijne broeders,
2 Mijns broeders, 2 Mijner Lrorders,
3 Mijnen l)roefl»»r , 3 Mijnen broeders ,
4 Mqnen broeder. 4 Mgne broeders.
V r O u w e I i) k.
1 Uwe doos, 1 Uwe doozen ,
2 I'^wr doos , 2 Uwer doozen ,
3 Uwer. uwe doos , 3 Uwer, uwe doo^^en,
4 Uwe doiis- 4 Uwe doozen .