Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Leesoefeningen ten ^ebruile van scbolen , waar , voU
gens de klank-methode, door behulp der leea-macki-
ae , o»dervigt gegeven v^ordt. Ie stukje.
Lêtellier, Mijtholegie des Commencans, 21« 9ditipn.
metdinger , grammaire allemande pratique , 15« edition.
-----Fransche leesoefeningen lot nut ea ver-
maak y ge^hikt voor Frftnsche ficKolen. druk, ver-
meerdert door P. j. baudet.
meules, (T. van der)' A of eerste Voorlooper y&n
nieuwold's Spelend Onderwijs. 1« stukje.
—------------B of tweede Voorlooper van
wieuwold's Spelend Onderwijs. 2« stukje.
Nxeuwold , spelend onderwijs, uitgegeven door H. W#
C. A. visser. 4 stukjes , met fraaije houtsnee plaatjes.
olivier, (w. j.) Engelsch Leesboek voor eerstbegin-
nende, geschikt om door gemakkelijke trapswgze vor-
deringen , den leerling de spelling en uitspraak te lee-
ren.
————Verzameling van opstellen over de re-
gelen der Eagelsche taal.
PoPfE, geschiedenis der ÜitdindingenJ van dc vroeg-
ste tot op onzen tijd. 1ste stutje.
reitz , Tbcmata, bewerkt door Prof» bosscha, 9e
druk.
wiedema, Fransch Leesboek voor hen , die reeds
eenige vorderingen in het Fransch gemaakt hebben ,
verbeterd en met een woordenboekje voorzien , door
s. j. m. van moock.
williams, (t. s,") Engelsch-Nederduitsche Gesprek-
ken over het gebruik en de grondregelen der En-
gelsche taal, naar den derden druk bewerkt door P»
bojzhoff, hz, 2de druk, 1837,