Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bgbelsclie Tafereelen in Hontsnée-PIaten , door de bes-
te meesters, gedrukt op zwaar relin papier. In 18
afleveringen , elk van 8 plaatjes. Het formaat hiervan
is zoodanig ingerigt, dat do platen in den Bijdel
voor de Jeugd van Prof. van der Palm of dien van
Schmidt , of andere werken van octavo en kleiner
formaat kunnen ingebonden worden.
CAÄTPiorr, (P.Ii., Cacographie, rangée selon Tordre
grammatical,' ou exercices Francais sur Portographie|
la syntaxe et la ponctuation, 6- édition,
Gedike , Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden , of
verzameling van fabels en vertellingen , enz. 4« druk.
Gulliver'» voyage to Lillepui , met eene rerktaring der
moegeUjkste woorden en uitdrukkingen.
Hamelberg , [H. A.) Hoogduitsche Spraakkunst voor
I*{ederlanders , met Ka^pleging van de beste en nietiw-
slo taalkundige werken , ten gebruike op de Scholen,
bq het bijzonder Onderwijs en voor ZeIfoefen«ren.
Jungst, zedelijk onderwijs voor kiaderen , lot rege-
ling van deraelver gedrivg in- en buiten de scholen.
IVienwe druk, verbeterd door K. Anslijn, THz.
Het zelfde werkje in het Fransch. druk.
Krol, theoretisch en practisch rekenboek voor de Nc-
derlandsche jeugd, bijzonder toegepast op voorbeel-
den , getrokken uit den handel en het dagelijksche
leven , naar de nieuwe munten , enz. 3 stukjes.
—■ handleiding tot het vervaardigen van schriftelijke
opstellen , bevattende een aantal vragen , en andere
voorbeelden tot ^efening.
——• Figuurlijk ABC , en eerste leesboek.
Eerste vervolg op hetzelve of tweede leesboek | tot hat
leeren der grondklanken , met fraage houtsneé plaat-
jes.