Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXVIH. 87.
bende, namen zij ons allen in, om den regen,
en om de koude.
Paulus door eene adder geheten.
3 En als Paulus eenen hoop rijzeren bij een ge-
raapt en op het vuur geleid had, kwam daar
eene adder uit door de hitte, en vatte zijne hand.
4 En als de barbaren het beest zagen aan zijne
hand hangen, zeiden zij tot malkander: deze
mensch is gewisselijk een doodslager, welken de
vvraak niet laat leven, daar hij uit de zee ont-
komen is. 5 Maar hij schudde het beest af in
het vuur, en leed niets kwaads. En. zij ver-
wachtten , dat hij zou opzwellen, of terstond
dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht had-
den , en zagen, dat geen ongemak over hem
kwam, werden zij veranderd, en zeiden: dat
hij een God was.
De vader van Puhliiia , en andere kranken door
Paulus genezen.
1 En hier omtrent dezelfde phats had de voor-
naamste van het eiland, met name Publius , zij-
ne landhoeve; die ons ontving, en drie dagen
vriendelijk herberg Ie. 8 En het geschiedde, dat
de vader van Fublius, met koortsen en den roo-
den l'iop bevangen zijnde, te bed ]zs; tot wel-
ken Paulus inging, en als hij gebeden hiu , lei-
de hij de handen op hem, en maakte hem ge-
zond. 9 Als dit dan geschied was , kwamen ook
tot hem de anderen, die krankheden hadden op
het eiland, en werden genezen. Dje ons ook
eerden met vele eere, en als wij vertrekken zou-
den , bestelden zij ons het geen van noode was.