Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 67
derknielende, hebben wij gebeden, 6 En als wij
malkander gegroet hadden, gingen w^ in het
schip; maar zij keerden wederom, elk naar het
zijne.
Reis van Tyrus naar Cesaréa.
7 Wij nu de schipvaart volbragt hebbende van
Tyrus, kwamen aan te Ptolemaïs; en de broe-
ders gegroet hebbende, bleven éénen dag bij hen.
8 En des anderen daags Paulus, en wij, die met
hem waren , gingen van daar en kwamen te Ce-
saréa; en gegaan zijnde in het huis yan Filip-
pus, den Evangelist, die één was van de ze-
ven , bleven wij bij hem. 9 Deze nu had vier
dochters , nog maagden , die profeteerden. 10 En
als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam
daar een zeker Profeet af van Judea, met name
Agabus. ï:n hij kwam tot ons , en nam den
gordel van Paulus, en zich zelven handen en
voeten gebonden hebbende, zeide hij: dit zegt de
Heilige Geest: den man , wiens deze gordel is,
zullen de Joden alzoo te Jeruzalem binden, ,en
overleveren in de handen der heidenen! 12 ais
wij nu dit lioorden, baden beiden , wij en die van
die plaats- waren, dat hij niet zou opgaan naar
Jeruzalem. 13 Maar Paulus antwoordde: wat
doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt!
Want ik ben liereid, niet alleen gebonden te
worden , maar ook te sterven te Jeruzalem, voor'
den naam des Heeren Jezus. 14 En als hij het
zich niet liet afraden, hielden wij ons. tevre-
den, zeggende: de wil des Heeren gescliiede!
Aankomst- te Jeruzalem.
15 En na die dagen maakten wij ons gereed,
en gingen op naar Jeruzalem. 16 En met ons
9 St. ^ ö