Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 64
onder al de geheiiigden. 33 ik heb niemands zil
ver, of goud, of kleedmg begeerd. 34 En g
zelve weet, dat deze handen tot mijne nood
druff, en dengenen, die met mij waren, gedienc
hebben. 35 ik heb u in alles getoond , dat men
alzoo arbeidende , de zwakken moet opnemen
en gedenken aan de woorden des Heeren Jezus
dat hij gezegd heêft: het is zaliger te geven
dan te oiitvangen !
36 En als hij dit gezegd had, heeft hij, ne
derknielende, met hen allen gebeden. 37 _E:
daar werd een groot geween van hen allen; er
zij, vallende om den hals van Paulus, kustei
hem; 33 z;er bedroefd zijnde , allermeest om he
woord, dat hij gezegd had., dat zij zijn aange-
zigt niet meer zien zouden. En zij geleidder
hem naar het schip.
Reis van MUéte naar Tyrus,
XXI. 1 En als het geschiedde, dat wij van hei
gescheiden en afgevaren waren , zoo liepen \vi
regt uit en kwamen te Koos, en den"^dag daaraan t(
Rhodus, en vaTi daar te Pätara. 2 En een schip ge
vonden hebbende, dat naar Fenicië overvoer,
gingen wij daarin, en voeren af. 3 p,n als wi
Cyprus in het gezigt gekregen, en dat aan d<
linkerhand gelaten hadden , voeren wij naar Syrië,
en kwamen aan te Tyrus: want het schip zot
aldaar den last ontladen. 4 En de discipelen ge-
vonden hebbende, bleven wij daar zeven dagen;
welke tot Paulus zeiden door den Geest, dat
hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. 5 Toen hei
nu geschiedde, dat wij deze dagen overgebragl
hadden, gingen wij uit, en reisden voort; en
zij geleidden ons allen, met vroiivv'en en kinde-
ren , tot buiten de stad. En aan den oever ne-