Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XVn, 82
Verhlijf-te Berèa.
Eh de broeders zonden terstond des nachts
Paulus en Silas weg naar Beréa, welke, daar
gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge
der Joden, n En deze waren edeler dan die te
Thessalonika waren , als die het woord ontvin-
gen inet alle toegenegenheid, onderzoekende da-
gelijks de Schriften, of deze dingen alzoo wa-
ren. 12 Velen dan uit hen geloofden, en der
Grieksche eerlijke vrouwen en der mannen niet
weinigen. 13 iVlaar als de Joden van Thessalo-
nika verstondén, dat het woord Gods ook te
Beréa van Paulus verkondigd werd, kwamen zij
ook daar, en bewogen de scharen. 14 Doch
de broeders zonden toen van stonden aan Paulus
weg, dat hij ging naar de zee; maar Silas en
Timotheus bleven aldaar.
Ferblijf te Athene.
15 En die Paulus geleidden, bragten hem tot
Athene toe; En als zij bevel gekregen hadden,
aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedig-
ste tot hem komen zouden, vertrokken zij. 16 Én
terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd
zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad
200 zeer afgodisch was. 17 Hij handelde dan in
de syiiagoge niet de Joden ^ en met degenen , die
godsdienstig waren, én op de markt alle dagen
met- degenen , die hem voorkwamen. 18 En som-
migen van de Epikurische en Stoïsche Filosofen
streden met hem; en sommigen zeiden: wat wil
toch deze klapper zeggen? maar artder'en zeiden:
hij schijnt eéiV verkondiger te zijn van vreemde
Goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding
verkondigde. 19 Én zij namen hem , en bragten