Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 51
gingen zij in tot Lyiia; en de broeders gezien
hebbende, vertroostten zij dezelve, en gingen
uit de stad.
Verblijf te Thessalonika.
XVn. 1 En door Amfipolis en Apollonia hun-
nen weg genomen hebbende, kwamen zij te Thes-
salonika, alwaar eene synagoge dér Joden was.
2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot
hen in, en drie Sabbathen lang handelde hij
met hen uit de Schriften, 3 dezelve openende,
en voor oogen stellende, dat de Christus moest
lijden" en opstaan uit den dood, en dat deze Jezus
is de Christus, dien ik, zeide hij, ulieden ver-
kondige. 4 En sommigen uit hen geloofden , en
werden Paulus en Silas toegevoegd; en van gods-
dienstige Grieken eene groote menigte, en van
de voornaamste vrouwen niet weinigen. 5 Maar
de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benij-
dende, namen tot zich eenige booze mannen uit
de marktboeven, en maakten, dat het volk te
hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis
van Jason aanvallende, zochten zij ze tot het
volk te brengen. 6 En als zij ze niet vonden,
trokken zij Jason en eenige broeders voor de 0-
versten der stad, roepende: deze, die de wereld
in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen;
' welke Jason in 'zijn huis genomen heeft t en
alle deze doen tegen de geboden des keizers ,
zeggende: dat er een andere koning is, namelijk
Jezus. 8 En zij beroerden de schare , en de O-
versten der stad, die dit hoorden. 9 Doch als
zij van Jason en de anderen vergenoeging ont-
vangen hadden, lieten zij ze gaan.