Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS
van de uitbreiding des Christendoms ^ in het
Joodsche land, en in vreemde gewesten.
een tijdtak "vaif ruim 30 jaren.
eerste gedeelte.
Uitbreiding der Christen-gemeente in het Joodsche
land.
Jezus omgang met de Apostelen, na zijne opstanding.
Hand. I. 3 Nadat (Jezus) geleden had, heeft
hij zich zeiven levend vertoond {aan zijne Apos'
telen), met vele gewisse kenteetenen, veertig
dagen lang, zijnde van hen gezien, en spreken-
de van de dingen, die het koningrijk Gods aan-
gaan. 4 En als hij met hen vergaderd was, be-
val hy hun, dat zij van Jeruzalem niet gcheiden
zouden, maar verwachten de beloften des Va-
ders , die gij, zeide hijvan mij gehoord hebt.
5 Want Johannes doopte wel met water, maar
gij zult met den Heiligen Geest gedoopt wor-
1 *