Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 46
sehen, die hunne zielen overgegeven hebben,
voor den naam onzes Heeren Jezus Christus;
27 wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die
ook met den monde hetzelve zullen verkondigen.
28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons
goed gedacht ulieden geenen meerderen last op
te leggen, dan deze noodzakelijke dingen ; 29 na-
melijk, dat gij u onthoudt van het geen den af-
goden geofferd is, en van bloed, en van het ver-
stikte , en • van hoererij 5 van welke dingen , in-
dien gij u zelve wacht, zoo zult gij weldoen.
Vaart wel!
30 Deze dan, hun afscheid ontvangen hebben-
de, kwamen te Antiochië; en de menigte ver-
gaderd hebbende, gaven zij den brief over.
31 En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden
zich over de vertroosting. 32Jutlasnu, en Silas,
die ook zelve Profeten waren, vermaanden de
broeders met vele woorden , en versterkten ze.
33 En als zij daar een' tijdlang vertoefd hadden,
lieten hen de broeders wederom gaan met vrede,
tot de Apostelen. 34 Maar het dacht Silas goed,
aldaar te blijven. 35 En Paulus en Barnabas
onthielden zich te Antiochië, leerende en ver-
kondigende met nog vele anderen het woord des
Heeren. ____