Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE GEDEELTE.
Verspreiding des Christendoms in vreemde
gewesten.
eerstk heis van paulüs.
Barnabas en Paulus reizen van Antiochië naar
Seleucié, van daar naar Cyprus,
XIIL 1 En er waren te Antiochië in de ge-
meente, die daar was, eenige Profeten en Leer-
aars ; namelijk Barnabas en Simeon, genoemd
Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen,
die met Herodes den Viervorst opgevoed was,
en Saulus 3 En ais zij den Heere dienden, en
vastten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af,
beide Barnabas en Saulus, tot het werk, waartoe
ik ze geroepen heb. 3 Toen vastten en baden
zij , en hun de handen opgelegd hebbende, lie-
ten zij ze gaan. 4 Oeze dan, uitgezonden zijnde
van den Heih'gen Geest, kwamen af tot Seleu-
cië, en van daar scheepten zij af naar Cyprus.
5 En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden
zij het woord Gods in de synagogen der Joden ;
en zij hadden ook Johannes tot eenen dienaar.
De toovenaar Elymas te Pafos.
6 En als zij het eiland doorgegaan waren tot