Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Matth. XII.
36
riërs en Sidoniërs te krijgen ; maar zij kwamen
eendragtelijk tot hem , en Blastus, die des konings
kamerling was, overreed hebbende, begeerden
zij vrede , omdat Jiun land gespijzigd werd van des
konings land. 21 En op eenen gezetten dag. Hero-
des , een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en
op den regterstoel gezeten zijnde, deed eene re-
de tot hen. 22 £n het volk riep hem toe: eene
■stem Gods, en niet eens menschen! 23 En van
stonden aan sloeg hem een Engel des Heeren,
daarom dat hij God de eere niet gaf; en werd
hij van de wormen gegeten, en gaf den geest.
Barnabas en Saulus beeren terug naar Antiochiü.
24 En het woord Gods wies en vermenigvul-
digde. 25 Barnabas nu, en Saulus keerden weder-
om van Jeruzalem , als zij de dienst volbragt
hadden , mede genomen hebbende ook Johannes,
toegenoemd Markus.