Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 20
zij steenigden Stéfanus, aanroepende en zeggen-
de: Heere Jezus! ontvang mijnen geest! 60 En
vallende op de de knieën, riep hij met groote
stemme: Heere! reken hun deze zonde niet toe!
En als hij dat gezegd had; ontsliep hij.
Vervolging te Jeruzalem.
VIII. 1 En Saulus had mede een welbehagen
aan zijnen dood. En daar werd te dien dage ee-
ne groote vervolging tegen de gemeente , die te
Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid
door de landen van Judea, en Samaria, behalve
de Apostelen. 3 En eenige godvruchtige man-
nen droegen Stéfanus te zamen jen grave , en
maakten groote rouwe over hem. 3 En Saulus
verwoestte de gemeente, gaande in de huizen,
en trekkende mannen en vrouwen, leverde ze
over in de gevangenis. 4 Zij dan nu, die ver-
strooid waren, gingen het land door, en ver-
kondigden het woord.
Filippus te SamaHa,
5 En Filippus kwam af in de stad van Sama-
ria, en predikte hun Christus. 6 En de scha-
ren hielden zich eendragtelijk aan het geen van
Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en
zagen de teekenen, die hij deed. ' Want van
velen, die onreine geesten hadden, gingen de-
zelve" uit, roepende met groote stem; en vele
geraakten en kreupelen werden genezen. 8 En
daar werd groote blijdschap in die stad.
Simon de toovenaar,
9 En een zeker man, met name Simon, was
te voren iïi de stad, plegende tooverlj, en verruk-
kende de zinnen des volks van Samaria, zeggen-