Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. HI. O
Gesteldheid der Jerusalemsche gemeente.
En zij waren volliardende in de leer der
Apostelen , en in de gemeenschap , en in de bre-
king des broods, en in de gebeden. 43 En eene
vrees kwam over alle ziele, en vele wonderen
en teekenen geschiedden door de Apostelen.
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en-
hadden alle dingen gemeen. *5 En zij verkoch-
ten hunne goederen en have , en verdeelden de-
zelve aan allen, naar dat elk van noode had.
46 En dagelijks eendragtelijk in den tempel vol-
hardende, en van huis tot huis brood brekende,
aten zij te zamen met verheuging en eenvoudig-
heid des harten ; 47 en prezen God en hadden
genade bij het gansche volk. En de Heer deed
dagelijks tot de gemeente, die zalig werden.
Genezing van eenen kreupele.
III. 1 Petrus nu en Johannes gingen te zamen
op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds,
zijnde de negende ure. 2 En een zeker man,
die kreupel was, van zijne geboorte af, werd
gedragen, welken zij dagelqks zetteden aan de
deur des tempels, genoemd de Schoone, om ee-
ne aalmoes te begeeren van degenen, die in den
tempel gingen? 3 welke, Petrus en Johannes*
ziende, als zij in den tempel zouden ingaan,
bad, dat hij eene aalmoes mögt ontvangen. 4 En
Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zei-
de: zie op ons! 5 En hij. hield de oogen op
hen, verwachtende, dat hij iets van hen zoude
ontvangen. ^ En Pefrus zeide : zilver en goud
heb ik'niet, maar het geen ik heb, dat geef ik
u: in den naam van Jezus Christus den Na-
zarener, sta op en wandel! ' En hem grijpen-,