Boekgegevens
Titel: Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901-1905
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202620
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
■è-Z
we ten wilt, dan moet gij klein Zus je maar
eens aan het la chen ma ken. Dan zult gij
het wel zien. Zij heeft een mollig kinnetje,
zoo dat gij haast niet laten kunt, daar eens
on der te krie be len. Doe het maar ge rust,
want zij is vroo lijk, en houdt veel van ra vot-
ten. Hier bo ven staat haar por tret.
Broer en Zus.
Broer en Zus sche len maar twee ja ren.
Ka rel is zes en Cor ne li a vier ja ren. Zij
hou den zeer veel van el kan der. Broer past
op zijn zus je in huis en op straat. Klei ne
Cor ne li a speelt al les mee. Als broer haar
knikkeren leert, zit zij er met de grootste
op let tend heid bij. Zij neemt wel eens de
knik kers uit den pot, of speelt wel eens wat
valsch, maar zij weet niet be ter. Broer gaat
maar e ven ge dul dig voort met Zus knik ke-
ren te lee ren.
In schemeravond liggen zij samen over
den grond te rol len.
Als zij iets ge kre gen heb ben, be wa ren
zij wat voor el kan der.