Boekgegevens
Titel: Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901-1905
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202620
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
Dui ven, roe ken en zwa lu wen vindt men
ook wel in to rens. De koe koek bouwt geen
nest.
De ei e ren van de vo gels zijn ver schil lend
ge kleurd. Hebt gij dat Avel eens op ge merkt?
Zij zijn groen, blauAV, wit, ge spik keld, enz.
Waar broe den on ze een den en kip pen?
Komt, jon gens, doet mee!
'k Ga gaar ne naar bui ten,
Waar vo gel tjes flui ten
Met vroo lijk ge zang.
Daar kan ik vrij zin gen
En hup pleu en sprin gen.
Geen tijd valt daar lang.
Mij n wan gen gaan gloei en
Van 't spe len en stoei en ,
Komt, jon gens, hoe zee !
't Is be ter daar bui ten
Dan ach ter de rui ten,
Komt, jon gens, doet mee !