Boekgegevens
Titel: Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901-1905
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202620
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoor, hoe ik lees!: allereerste leesoefeningen voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Zin gen.
Wie van u kan zingen? Hoe veel jon gens,
en hoeveel meisjes houden van den zang?
Zoo, zoo! Zijn er zoo veel zan gers en zang-
sters? Nu, wie jong is, zingt graag. Wij zul-
len na het Ie zen eens zin gen. Maar wie mee
zingt, moet goed acht ge ven.
De jon gens mo gen niet schreeu wen. Dat
is zeer lee lijk en slecht voor de Ion gen.
Ieder moet rechtop zitten, en niet op
zij de han gen.
Zingt nooit met ee ne hand on der de wang.
Neemt ook niets in den mond.
De tong moet los lig gen.
De tan den mo gen niet op el kan der staan.
Ik be gin al naar het zin gen te ver lan gen.
Zult gij het er goed af bren gen ? Ik ben er
nog al niet bang voor. Denkt maar aan al de
op ge noem de din gen.
Noemt nu maar op, wat gij zin gen kunt.
De les is uit. Het mooi ste lied je maar eerst.
Hoe heet het ?