Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gesprek op een Leidschen Buitensingel
over Poëzij en Arbeid.
door
GEEL.
„Voor arbeid verkoopen de Goden ons alle aardsche
goederen:" — „het leven geeft niets zonder arbeid:" —
„gij zult niets schoons of nuttigs vinden, dat de stervelin-
gen zonder arbeid verkrijgen." — Deze spreuken, die in
beteekenis niet sterk verschillen, kan men met nog meer
verscheidenheid van form opgeteekend vinden, reeds bij
de oudste dichters, redenaars en wijsgeeren. Ik wil alle
die formen niet optellen: want Ruhnkenius heeft, in eene
aanteekening op Xenophon, gezegd, dat wie niet bot van
geest is, iederen dag de opmerking kan maken, in die
wijze gedachte vervat.
Zij moet dus wel waarheid bevatten; en uitzonderingen
vind ik nergens aangewezen, hoe verschillend ook de ver-
mogens der arbeiders zijn, waarvan de eene, dien wij vlug
noemen, wel met nainder, maar niet geheel zonder arbeid
verkrijgt wat aan den trageren zoo veel meer moeite kost.
Maar, ik bid u, noem eens, in een gezelschap, poëzij