Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF.
Dit boek, dat de Verzamelaar voor zich zelf heeft samenge-
steld, zal, hoopt hi], ook bij sommige anderen aangenaam zijn.
Mag hi] zich veroorloven iets to zeggen, omtrent de denkbeel-
den waarvan hij uitging, en omtrent de wijze waarop hij
hot zolf denkt te gebruiken.
Er behoeft geen jongen van 't Gymnasium te gaan (of hij zou
er ten eencnmale misplaatst moeten zijn), die niet met eenige
fijnheid vrij moeilijke Hollandsche auteurs weet to interpreteeren,
zo kan vertolken met eigen stem, met eenige kracht, — die,
met de pen, overeenkomstig zijn natuurlijke begaafdheden, zich
zelve niet volkomen heeft leeren zeggen. Zoo de ,Hollandsche les"
maar geweest is, zes jaren lang, van den eersten schooldag af,
oefening in critisch lezen, in critisch omgaan met zijn eigen
gedachten, in critisch uiten daarvan. Zoodanig critisch kan het
,Onderwijs in de Moedertaal" zijn, zoo men taal als klank neemt,
en uitgaat van de eerste van alle taalkundige en letterkundige
waarheden: alle taal is individueel.
Met jongelieden uit een School van Onderwijs in Levende Taal