Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
slechts met het Stadhouderschap zag bekleeden, ten einde
hij in staat mogt zyn ons Vaderland te redden; dien
Temple op den Koningszetel van Albion zag verheffen,
opdat hjj de aanmatiging van Franhrijk mogt beschamen,
opdat hij een ander schild der Hervorming worden mogt!
Wij spraken straks van de tegenstelling, welke zij aan-
bieden; inderdaad, hoe ongeljjk was beider grijsheid!
Temple had zich onzijdig gehouden in de korte worsteling
tusschen den laatsten der Koningen uit het Huis van
Stuart en den laatsten, en zeker niet minst grooten der
groote mannen uit den ouden stam van Oranje; en ofschoon
Sir William zich op galadagen in het gehoor vertrek van
Windsor vinden liet, en AVillem IH bijwijlen op Sheen
het middagmaal te zijnent gebruikte, de oude Afgezant
van Jacobus aarzelde, en weigerde onder den nieuwen
Meester Secretaris van Staat te worden. „Het was echter
„gehechtheid aan, noch naauwgezetheid jegens den ver-
„vallen' Monarch, die er hem van wederhield; het was,"
vaart de straks aangehaalde Schrijver voort, „het was
„weerzin en afkeer van alle gevaar, alle last; Temple
„stemde er in toe, dat de hoop zijns huizes, dat zijn
„eenige zoon met het ambt werd bekleed. Een week na
„de benoeming eindigde deze zijn leven door zelfmoord;
„hij had den Koning ten gevolge van onvolkomene inlich-
„tingen tot eenen onberaden stap jegens Ierland verleid!
„Toen vertrok Sir William, verslagen van rouw, van het
„buitengoed Sheen, in de omstreken van Londen, naar
„het afgelegener Moor-Park, en sleet er het overschot
„zijner dagen!" Vergelijk met dien verbitterden ouderdom
den vrolijken levensavond van Huygens, welke zijnen
naam, zijne begaafdheden, zijne deugden, in drie verdien-
stelijke zonen, in lieve kleinkinderen, herleven zag, —
dien zoetsten troost der grijsheid, die hoogste weelde na
een wel doorgebracht leven! Huygens, tot zijne laatste ure