Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
„heid, welke hij in de bloembedden zijner Haarlemsche
„en Haagsche vrienden had bewonderd. Eene beek, die den
„heuvelen van Surrey afstroomde, omkronkelde zijn eigen-
„dom; maar een loodregte, stokstijve vaart, die, van een
„terras omzoomd, den hof in tweeën deelde, werd waar-
„schijnlijk door de liefhebbers van het schilderachtige
„dier dagen hooger geprezen dan de wilde onbesuisde
„spring in 't veld." Is het u niet, of gij Huygens Hofivijck
hoort roemen, dewijl alles er dubbel is, de hoven, de
perken, de lanen, alles aan gene zijde volmaakt zoo als
aan deze? Zoo dikwijls ons de beide liefhebbers van zoele
lommer voor den geest kwamen, wisten wij naauwelijks,
wat ons het meeste trof: de gelijkenis, die zij aanbieden,
of de tegenstelling, welke zij opleveren? Beide hadden
wereld en menschen in allerlei licht gezien, onder allerlei
omstandigheden leeren kennen, in den schoot huns gezins,
als in den verren vreemde, op buitenlandsche Gezant-
schappen en aan inheemsche Hoven; beide waren beschaafde,
geletterde, talentvolle mannen; beide keerden in den avond
huns levens tot den schoot der algemeene moeder, tot de
Natuur terug! Huygens dweepte met boomen; Temple
deed het met vruchten; mear de eigenaar van Moor-Park
zou den Heer van Ilofwijck welgevallig hebben toegeknikt
bij een genot als het volgende:
Siet ghy die peersche Pruym,
Die ongefoolde Maeghd van vingher en van duym.
Dien Appel goud op groen, die wonderlicke Bessen,
Die Kerssen. uiterlick als roode wijn in flesschen
Noch beter in haer lijf, die Peer met haer geslacht
Door menigh overspel tot soo veel keurs gebracht?
Beide waren vrienden en raden van den jongen Yorst,
•wiens talenten zij vroeg onderscheidden, maar dien Huygens