Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
God liet my sulc'ken ziel en sulcken lijf gebeuren
En doe was Keesjes hert van Trijntjes niet te scheuren.
Het andere vers.... maar menige plaats, die zijn hoofd
en zijn hart om strijd eere aandoet; maar het hartelijk:
Zeehuren, arm geslacht! is nog niet vergeten, en geen
onzer is ooit van onder de Linden (in zijn Voorhout ver-
eeuwigd, met al de liefde voor inheemsche zeden, welke
hem kenschetste), is ooit uit het Noordeinde in de koele
lommer naar Scheveningen gewandeld, zonder de nage-
dachtenis des mans te zegenen, die zijn weldadig ontwerp
jaren lang zag dwarsboomen door saaije sammelaars, van
alle nieuwe nuttigheden afkeerig, al bedoelde hij slechts:
's Lands eere, 's Lands profyt, en alle mans gemack.
Sla zijn de Vita propria op, zoo gij weten wilt, hoe
iemand, die zoo in het algemeene belang stelde, zich in het
bijzondere van zijne pligten kweet, — welk een echtge-
noot, welk een vader hij was, even trouw als kuisch, even
wijs als mild, degelijk in één woord, al wist hij zich zoo
wèl naar vreemdelingen te plooijen, dat d'Estrades hem
een' Franschman prees; — maar wij keeren nogmaals tot
het Cluys-werck terug; een eigenaardige trek lacht ons
aan. Het is een briefje aan eenen vriend:
Myn' maeltyd is, twee sneden brood.
Meer naer de middelmaet als groot.
Met soo veel spys daer toe als maghen,
Onsiecke magen, licht verdragen.
Spys uytter zee, spys uyt de wey,
Spys uyt den hof, spys uyt de hey,
Spys na mijn' eigen tong gekoren,
Spys toegespyst met haer behooren.
Dry togen bier, twee droncken wyn,