Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
wie iets van den Prins te verzoeken heeft, te woord te
staan; — hoe hij dit deed, heugt ons uit het Daghwerck:
Grooten sal ick eere bieden
Even oft sy my gebiedden.
Mindere even oft ick haer
Broederlick verbonden waer.
Armen, onderdruckten, weesen
Met nog vriendelicker wesen
Uyt de wanhoop op doen staen.
Huygens verhaalt verder, dat hij in den Raad plagt te
zitten, om de have des Prinsen te besturen, en in zijnen
naam te straffen; om hem toe te cijferen, wat regt en
redelijkheid oorbaar maken:
Twee uren draeijt dat rad voor noen, en na, twee andre;
Tenzy de bykomst van hem selver yet verand're;
Want, als 't hem dienstigh dunckt dat hyder by verschijn,
En will sijn eigen raed en rekenmeester zyn,
Soo doet hy 't meesterlyck, en met soo scherpe sinnen,
Dat niemand dencken derv' om tweemael te beginnen
Daer hy 't gelaten heeft.
Cluys-WercJc, V. 157—163.
Het is lof, maar een lof, dien Huygens zijnen beminden
Meester niet zou hebben bedeeld, zonder dien te verhoogen,
door er een bewijs zijner heuschheid, zijner genade bij te
voegen; het is een lof, waarop de toekomstige Troonbe-
klimmer van Alhion regt heeft, maar dien geene bemin-
nelijkheid benijdenswaardig maakt.
Zoo teekent een Autobiographist scherp, ook waar hij
zich onthoudt!
Wij zijn genaderd tot eene bijzonderheid van het huis-
selijke leven des Dichters, liever tot eene uitstorting van
zijn gemoed, die ons voor hem inneemt; het is de wijze,
waarop hij met zijne dienstbaren omgaat. Hij keert van