Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
CONSTANTYN HUYGENS
gekend uit zijn Cluys-werck.
door
POTGIETER.
Constantyn, de opmerking mag niet nieuw zijn, zij
behoudt hare verdienste, dewijl zij waar is, Constantyn
levert een der treffendste voorbeelden op, dat ware oor-
spronkelijkheid ook onder de veelzijdigste beschaving niet
te loor gaat; dat getrouwheid aan edele beginselen ons in
alle betrekkingen de achting en liefde der voortreffelijkste
tijdgenooten, der billijke nakomelingschap waarborgt.
Allerlei uitspanningen, allerlei Kunsten, allerlei Weten-
schappen waren hem lief en waard, — zin voor vreugde,
zin voor het schoone, zin voor kennis, vereenigden zich
in hem: een der beminnelijkste menschen, die ooit hebben
geleefd. Velerlei'Landen en Volken, velerlei talen en zeden,
leerde hij, zoowel in de stilte des studeervertreks, als door
Gezantschappen in den vreemde, kennen en schatten, —
zijne humaniteit won er bij, schoon zijne vaderlandsliefde
er niet onder leed: een der beste burgers van onzen Staat.
Open oog en oor voor allerlei toestanden — die eigen-