Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
spronkelijke van Visseher gegraveerd, die zich aan 's Rijks
museum te Amsterdam bevindt, en aldaar onder den naam
van de „Pistooleman" bekend is. Zij prijkt met dit bij-
schrift van Vondel:
/ Op den Heer
Andreas Dionyszoon Winius,
Zijne Zaersche Majesteits van Ruslants Commisaris
en Moskous Olderman,
De Kroon van Moskou, steil en hemelhoogh gerezen.
En van den beer begrimt, die goude starren draeght^
Heeft Winius tot haer Bevelheer uitgelezen.
Den Olderman, die zulks Alexis oogh behaeght,
Door zijn oprechte trou, dat hy hem van zijn stranden
Der Zaersche Majesteit ten dienst, den last betrout
Naer 's Gravenhaegh den stoel der Zeven Vrije Landen,
1 In schijn gelijk de kunst zijn wezen hier ontvout.
^ Dus leeft de man, die 't recht der Russen trou verdaedight;^
. Maer anders, als zijn Zaer hem weder begenadigt.
Maar toch, gewis zal hem, den gevierden Gezant, den
machtigen Olderman, den man, aan wiens genie de grijze
Tulp en de jeugdige Nikolaas Witsen om strijd hun hulde
kwamen brengen, zich onder al die eerbetooning, hem
gebracht, het hart hebben voelen toeschroeven, toen hij
na een lange scheiding weder dat Amsterdam terug zag,
waar hij 't voorwerp zijner eerste en teederste min had
leeren kennen, die Kornelia, zoo wreedaardig van zijn
zijde gescheurd.