Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
432
aan tesselschade.
Me Joffr'.
U E. heeft hier haere muilen gelaeten. Dit 's een' lee-
lijke vergetelheit. Want het waer beter dat 'er U E. de
voeten vergeten had, en 't geen daer aen vast is. De
vloer (acht jk) heeft U E. .willen houden, ende ghy zijt
haer ontslipt, gelijk Corisca den Satyr, daer deperrujkjn
den loop bleef. En zeeker, steenen en planken leggen en
treuren, om dat ze niet langer van die zoete treedtjens
gestrookt worden. Niettemin deze achteloosheit Uwer E.
doet ons hoopen, dat wy noch eenigh ander overschot zullen
vinden, ende moghelijk U E. hart hier in eenighen kamer-
hoek zal vergeten zijn. Maer wat wy zoeken, 't is'er niet,
oft het moet onzichbaer gaen. Als 't 'er ook slechts ver-
geten waer, ende niet met opzet gelaeten, zoude de vondt
van kleener waerde weezen. Maer zoo 't met ü E. op
reize geslaeghen is, laet 'er ons ten minsten somtijds een
sweemsel op papier af zien, gelijk men, by hooghe
zonneschijn, door een dubbelen trechter, in een duistere
kaemer vertoont 't geen bujten op straet is. Brosjen en
Burghjen konden hier niet dujren, toen UE. wegh was.
Wy gingen ze 's naemiddaghs quijt. 't Zoud'er anders
gegaen hebben, waeren de deuntjens niet ujt geweest.
Ach, hoe binden die keelbanden! My dunkt dat jk noch
al een eindt lijns, oft liever lijms van den zoeten zang
naesleep. Pranche zy gegroet, en UE. niet min, nevens
U EE. mannen, van
Ujt mijn Toorentjen. U E.
1 Aug. 1633. Verplichte dienstw^t®
P. C. Hóóft.