Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
431
ende zoo krank eenen troost, scheen 't dat wy te Rome
•waeren, als de neerlaegh van Canne gebootschapt wert,
zoo maghtigh een' verslaeghenheit speurde men onder de
Zanggodinnen. Ende slaeghd het wel, dat de HH. Ver-
burgh en Brosterhujzen niet onverzien (gelijk had moghen
gebeuren) hier en quaemen. "Want zoo 't geschiedt waer,
het hadt deze Joffre» lichthjk kunnen gaen, ak de moeders
der twee zoonen, die, hen ziende behouden ujt den slagh
keeren, van vreughde storven. Maer zeker, zonder jck,
mijn' huisvrouwe, hebbende rekeninge op UE. koomste
gemaekt, is over 't missen zeer moejlijk; ende kunnen
wy d'onschult van U E. die meestres heeft, ende van den
H. Mostaert, die meesters heeft, lichtelijk aenneemen:
maer aen de HH. Verburgh ende Brosterhujzen 't ver-
zuim niet wel vergeeven. U E. troost ons met hoope van
op donderdagh oft vrydagh over te koomen; maer nae dat
jk 't gedult der Musen versleten zie, ende haere mans
hoor spreken, zie daer zoo lang geen houden aen. Als
U E. noch op dinxdagh oft woonsdagh ten ujtersten de
reize moghte aenveirden, zond' jk my sterk maeken haer
zoo lang te doen stal houden. Doch als U E. leedigh
staen zal zich hier te vertoonen, zullen, zonder ujtneemst
van tijdt, t'aller geleghenheit welkoom wezen,
Monsr. mon frère,
Haestigh, van den Hujze U E.
te Mujden, den 24®° Verplichten dienstw®'®"
Julij 1633. Broeder
P. C. Hóóft.
Dewijl UE. zekerlijk deze weke denkt over te komen,
dunkt my best de Historiën daernae te laeten wachten.