Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
430
eerwaerden Phoet Brosterhuyse, ende het ander van
bestemoer is van mijn geringheit, alsoe ick daertoe ver-
soght wiert, om daernae op noeten gestelt te werden; wy
sullen koomen hooren, hoe het Ue. al aenstaet. Sijt her-
telijck gegroet met Ue. beminde. Ik blijf Ue. vrindinne
Tesselschade Roemers.
{Mijn Heere
Mijn Heere Hooft, drosaert van Muyden,
op de Keysersgracht naest de Valckenaer
tot Amsteldam.)
aan joost baeok.
Monsr. mon frere.
Veel gelux met de genaedighe verlossinge van Joffr®
ma soeur, ende den jonghen Arnout, dien God geeve
't lof des geenen nae te yvren, daer hy den naem af
draeght i).
Voor de rest, jk had dezen stoet t'zaemen gehaelt. om
U E. door de vrunden van Alkmaer, ende henlujden
door U E. meer met oorgerechten dan tafelsier t'onthae-
len. Ende dewijl de tijdt gestelt was op 't laest der ver-
ledene weke, hebben zy op donderdagh, vrydagh, ende
ten laesten met vaster geloove zaterdagh 's avonts schans,
bolwerken, tinnen, en toorens beklommen, om U E. koomst
te landt of te waeter te gemoet te zien. Als nu de veer-
schujt niet anders ujt en leverde dan den brief vanUE.,
1) Zign grootvader van moeders kant, Aernout van Erp. Joost
Baeck was een zwager van Hooft.