Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
429
keele heesch gezongen zal zijn, weeten wy raedt om ze te
smeeren met gesuikerde aerdbeezen, die jeghenwoordelijk
steehouders zullen zijn van de witte pruimen. Want deze
en moghten nqjt quaelijker geslaeght wezen. Wy ver-
wachten dan UE., ende in allen gevalle een briefken
voorujt, om te weeten, waer toe ons veriaeten moghen;
ende laeten de zelve, met alle die haer lief zijn, den Al-
moghenden in genaede en gunste bevolen, blijvende,
Mejoffre,
Ujt mijn Toorentjen, UE.
7 .lulij 1633. Verplichte dienstw®
P. C. Hóóft.
tesselschades antwoord,
Mijn Beer,
Wy bedancken Ue. voor de eer, die ghy ons doet, dat
ghy ons nevens soo wijse ende eervaeren geselschap ter
feest nodicht, die wy niet en sullen verzuymen, maer het
mocht wel een dach oft twe laeter zijn als Ue. beschreven
heeft; de waerom zullen wy zeiver koomen zeggen, ende
daerme van Ue. goedtheit de hant op het hooft krijgen.
Ondertusken soo send ick hier een drenckliettje van den
gezondtheit van U E. Crommotjen van verre heeft, dan de lucht
van Abkoude van naeby doet. Evenwel is ons lief, dat hy aen
de beter handt is, al verdriet ons dat de genezing ujt eenen anderen
hoek herkomt. Mgn' huisvrouw laet zich al voorstaen dat het
schoolziekte was, spruitende ujt ons onvermoghen om zgner E. de
siere te doen, die hy waerdt is. Dan wat is 't ? 't En heeft aen
geenen goeden wille ontbroken. Zoo U E. haer deze inbeelding
njt den hoofde begeert te slaen, gelieve onze perzen hier te komen
proeven, als zü rÜP geworden zullen zijn etc.