Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
428
aan tesselschade.
Mejoffr'.
Ik dacht dat Crommetjen quaedt was, al wist hy niet
waerom. Want weenigh voor ons vertrek met der zoomer-
woone herwaerts, was hy t'Amsterdam, zoo wy hoorden,
zonder ons eens toe te spreken. Maer U E. brief, my
door Doctoor Pauw (die zeer gegroet zy) toegeveirdight,
doet my gelooven, dat hy zijn' gal gezult moet hebben in
de sujker uwer zoetigheit. Maer hoe verlangt my nae
een ooghjen van U E. jegenwoordighe gedaente! want
jck leg 'er my toe een jeughjen in te zien, en zelf ujt te
zuighen; naerdien UE. weder aen 'trijmen geraekt, en
in dien diepen Tasso verzoopen is. Alreeds word jck
dronken van de geur uwer dichten, al en rujk jk ze maer
ujt het papier. Wat zal 't zijn, als U E. de zelve met de
leevende stem komt bezielen? Zoo wy uit mogten, wy
vlooghen naer U E. toe, maer verwachten, in onzekerheit
van wanneer, zekere tleeren ujt den Haeghe; bidden der-
halven om de gunste van U E. verzoek tegens den ach-
tienden, oft negentienden dezer maendt, dat wort op
maendagh oft dinxdagh aenstaende over acht daeghen.
UE. gelieve Joffi" Francisca ende haeren man mede te
belezen ofte te bezingen, nae dat zy ooren hebben, om
nevens U E. ende den uwen over te komen. Ik heb reedts
den Secretaris Mostaert, ende Verburgh met Brosterhujzen
besproken, om op dien tydt te passen, en de zangmaete
te helpen vol maeken. Ende laet my vastelijk voorstaen,
dat wy U E.E. zoo wel zullen onthaelen, dat Crommetjen
niet weêr schoolziek worden zal, als in den verleden
zoomer. i) Torni ritorni alle dolcezze prime. Als U E.
1) Hierover een briet van 7 Sept. 1632:
„lok benijde de lucht van Valkenburg, die meer maghts op de
2) 3de pers. Sing. Imperat.