Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
427
U E. hujs. Kusse de handen van U E. nevens eeuwighen
dank dienst- ende eerbiedenis van etc.
aax jufvrouw van crombalgh.
Me Joffr".
De roê maekt goê kinderen, geljjk U E. ziet, mits jck
my gae beteren met schrijven, nae 'tlaeste kijven, dat jck
van haer gehoort heb. Want deze is alleenlijk om dat
te bewjjzen, ende niet om UE. van onze koomste te
waerschouwen. Wy hadden er wel onzen mondt op ge-
maekt, tegens deze ingaende week. Maer wat daeghen
hebben wy alle daeghs? Sint Jan moet zijn tijdt vergist
hebben. Uit wat hoek dat de windt ook waejt, geen'
warmte komt er over. Ick erbarme my over onze arme
pruimen, die niet een zonneschijn gebeuren magh. Wan-
neer zal 'teens zijn, dat wy die rijpe geeltjes met haeren
waes, onder de blaeuwe van Damasco zullen zien ujtsteken,
als starren aen haeren hemel ? Ick waetertand' er nu meer
nae, dan als jck ze in 't oogh heb, en slaght Homerus in
dit stuk, die 't levendighste gezicht hadt, doe hy blindt
was, ende, door 't verlangen nae de verwen en maxels
der dingen, d' innerlijke verbeelding der zelve schijnt ge-
sterkt te hebben. Ick hoorde wel eer, datje kunsjens
kondt. Is 't waer, zoo spreekt een hoogh tooverwoordt,
ende, doende meer als Circe, steekt het weder in een
ander bakhujs. Oft zoo U E. ooghen zonnen zijn, gelijk
de vryers plaghten te zweeren, zeint'er ons een over tot
gelejde derwaerts aen. Oft plant'er een in de Beverwijk,
om Joffr®. Tols ujt te lokken, die ook tegens geen koude
en magh, al is ze beter gedost met vlees en vet, dan wy zijn.
Me Joffr", U E.
Ter vlucht, ujt mijn Verplichte dienstw.
Toorentjen, 27 p. c. hóóft en
Junij, 1632. _ h. hellemans.