Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
419
Mejoffn.
met alle genoeghen opvulle U E. en haeren waerden ge-
mael, aen de welke sich van heeler harte gebiedt
Van den Hujse te Mujden, den UE.
68° Julij a. 1624. verplighte dienstw®.
p. c. hooft.
aan heleonora hellemans. 1)
Mejoffr'.
Terwijle de strafheit der fortujne my alle middel mis-
gunt om haer te dienen van de vruchten mijner slaefbaer-
heidt, heb ick dese nevensgaende fruyten aengerandt,
voor geleghentheit van haer te offeren eenigh woordelijk
bewijs, als blaeden oft bloemen mijns yvers t'haerder ge-
hoorsaemheidt, om het hartenleedt over mijne al te groote
onbequaemheidt t'haeren dienst ten deele te stillen, met
de soete inbeeldinge van ten minsten ÜEd. yetwes te
hebben aengeboden, dat haer soude moghen smaekelijk
zijn. U Ed. gelieve dese geringheidt aennemelijk te mae-
ken, door den zeghen van haer goedertieren ende al ver-
beterend ooghe. Ende God Almaghtigh aenschouwe haer
altijds met d'ooghen zijner genaede, stoove haar in zijn'
gunste, gelijk van heeler heeter harten wel gewenscht
had in de haere te moghen ontfangen sijn, ende, kussende
haer ootmoedelijk de schoone waerde hand, sich met allen
eerbiedigheit t'haerwaerts nijght
Uwer Ed.
alonderdaene dienaer.
1) Vgl. Busken Huet, Litt. Fant, en Krit. I.