Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
417
Ik denk den H. Generael te doen denken aen UE.
boexken, die nevens my vast vast nae U E. Characters, i)
aan juffrouw van orombalgh. 2)
Mejoffr^.
De wijsen gebieden verliesbaer goedt loshartigh te lieven,
ende 't verloeren zonder bedroeven over te zetten. Tot
houden van 't eerste gebod heb ick altoos zoo weenigh
wils gehadt, dat het my billijck aen macht mangelt, om
het tweede te volghen. Die noit anders dan spelden en
spijkers opzocht, om, 't geen hy beminde, naghelvast in
zijn herte te maeken, hoe kan 't hem daer af geschenrt
worden, zonder ongeneeslijke reeten te laeten? Die ge-
woon was, zelfs de geringste gunsten en begaeftheden,
van de geene die hy opperlijk bezint hieldt, wt te schilderen,
en die beelden in sijnen binnenborst als een kappelle te
metsen, hoe kan hy zonder mistroostigheit zich zien ver-
iaeten van zijnen oppersten toeverlaet naest God ? Evenwel
heb ick het geloof niet, dat droefheidt deughd is, oft kante
my met stijfzinnigheidt tegens allen troost. Te zeer zoude
my wroeghen d' ongehoorsaemheidt jegens de geene, die,
onder haer wterste wille, my de verquikking mijns ge-
moedts zoo ernstelijk bevolen heeft. Ick en zoek de rouw
niet, maer zy weet my te vinden. Dujsendt en dujzendt
dingen daeghs haelen mijn schaede op, en meeten ze ten
breedsten wt. Dat de wterlijke zinnen in 't gedacht drae-
1) L. Keael zou namelijk een lofdicht schrijven voor Huygens
Otia, die eerlang verschijnen zouden (1625); daarin zouden ook die
Characteres oft Printen het licht zien.
2) Hoofts echtgenoot was 6 Juni 1624 gestorven; in April van
dat jaar zijn zoon Aernont; een jaar van te veren zjn zoon Cornelis.
27