Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
minsten mijn tijdt, om hem in de mouw te leeren houden,
Maer wel magh jk leeren noemen, dat veel van kennen
scheelt. My gedenkt, dat een mijn goede kennis zeide
tegens een jonge dochter alhier, datse waerachligh fraejer
van achteren als van vooren was. Alzoo dunkt my van
de mijne het besluit wel zoo toonbaer als 't aenheven: en
sal dat hier onder voeghen om te bewaerheden de noode-
loosheidt van den arbejdt by U E. brief gedaen, om my
wt den hoofde te slaen, dat het vier en vlam ernst was.
Mijn koelte stilt dan hiermede:
Zoetjes, toef wat, noch een woordtjen
Ik u bijten moet in 't oortjen.
Dat mijn hoofjes rammelradt
Schoontjes, schier, vergeeten hadt.
Spreekje 't meisje blondt van hojren.
Past voor al haer te verklaeren,
Klaerder, dan ghy 'tmy hediedt,
Vastaert, of ghy 't meent oft niet.
Zoo U E. van 't evel ziek is, daer ethjke grooten aen
gaen, die liever dwerghen ende gelijke wangeboorten zien
als rechtschaepenheidt, jck moet, op U E. overkoomst,
d'eerbaere vrouwen slachten, die de schaemt overtreeden,
om te believen dien zy lief hebben. Ende zal dese mijne
schreumte te passe koomen om te matighen den yver
van mijn verlangen nae de jegenwoordigheit Uwer E.,
dien God,
Mijn Heere,
in waere voorspoedt doe wassen, ende in haer gunste
[Februari 1624]. U E.
D.Wen. vriendt,
p. c. hóóft.