Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
415
aan constantijn huygens. 1)
Mijn Heer,
My deert UE. droefheit. Ik had bynae geseidt UE.
verlies is my leedt. Maer ten aensien niet verloeren veordt
oft het is eighen, kan eighentlijck geen verlies heeten af-
stant van 't geen ons geleent is, op voorwaerde van t'elker
wre hereischt te moghen werden. Als de menschelijke
natuir met U E. wilde in recht treden, boete van ongelijk
kond ze eisschen, als bescheiden zijnde, daer ze haer wter-
ste best by den goeden Heere, L' E. Vaeder z. g. gedaen
heeft ende hen wt het banket deses levens geroepen,
eer hy versaet, en eer hy overlaeden was. In de laeste
kroesen leidt de dwaesheidt en hooftpijn. Maer voor-
raedts deezer soorte heeft U E. ongetwijfelt de rujmte
opgedaen wt geestelijk een werelijke schriften: jae, moghe-
hjk, genoegh aen haer eighen gewas. Ende waer te
wenschen, dat U E. daer aen genoeghde, zonder de mallig-
heidt te moeyen van my en mijns gelijken, die zeker
genoegh te doen heeft, om ons de tegenspoedt te suikeren.
De rijmerij oft revelkal, daer U E. van gedenkt, is
mijn harssen ontsnapt, maer noch mijn handen niet. Ach,
wat noodt U E. dese dochter te hoof? 'ten is'er geen
maxel nae: 't is een geboorte die jck liever te smachten
had als te echten, ende zy is noch onder de ooghen van
haer peet niet geweest, daer ze den naem af hebben zoude
Al valt het swaer den gek gansch af te leggen, 't is ten
1) Vgl. V. Vloten. Brieven I, 238.
2) Vgl. JoriBsen, Consianii'n150—162; Hoofts Gedichten,
Ed. Leendertz, I, 215—230. Maar — zie Ed. Worp, TI 49.—
Lees Van Lenneps In en Over Amsterdam: In Visschers lioemer.
3) nl. TesseJscha.