Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
414
Mejoffrouwen,
in zijn heiligbe hoede, nevens welcke wensch ende eer-
biedighe groetenis ick t'haerwaerts bevele
Van den Huise te Muiden, den U E.E.
XX«" Junij 1621. Gansch verbonden
p. c. hóóft.
aan anna koemers.
Mejoffrouw,
U E. zuster heeft my eenige vaersen gesonden om te
beteren. Ick zend ze wat erger weder dan ze gekomen
waeren. Wat kond ick anders als de toortsen in den oven
leggen, gebeden wordende van de geene die gebieden
magh, ende dat uit driederlei naem, als Tesselschae, als
Roemers dochter, ende als ü E. zuster ? Een kabel van
sulcke drie strengen bindt te vast om zich t' zoek te
maecken, al waer 'er ook vercleening te haelen met ge-
hoorsaemheidt. Maer een krancke gehoorsaemheidt is 't
als zy gebiedt te beteren, en ick verslim. Nochtans zal
ze ergens toe goedt zijn, hoop ick: ten minsten om haer
echter de moeite te doen spaeren van my te vergen dat
boven my is: maer immers hoop ick, dat dese mijne brab-
belingen geenen dagh sullen sien, ende dat haer wan-
schaepenheit sal gesmoort worden vóór haer doopsel. Want
al draegen se eenig zwijmsel van my, my waer leedt dat
b' er den naem af droegen. Die wijsheit beveel ick U E ,
ende, nevens wensching alles goeds van Gode, mitsgaeders
groete ende hartelijcke gebiedenis, in haer jonste
Van den Huise te Muiden den U E.
27«" Apr. 1622. verplichten dienstwillighen
p. c. hóóft.