Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
409
vrou, dats 29 jaer voor sin fyt: 29 en 34 maakt 63.
Jasper Jans, gebooren 28 Febrewary 1705. overleden 30
Jannewary 1725. oud 20 j ier. Dats maer 10 jaer te
weinig, en die maken met de 63 nou 73. Lysebet Jans,
geboren 31 October 1707. an de fokjes gesturvenB> Novem-
ber 1710. oudt Z jaer. Dats weer 27 jaer op jou rekening,
27 en 73 maekt net 100 je vrinden hebbent wel met je
gemient, datse soo vroeg sin of etrocken. kom, buurvrou,
latenwer gesontheit iens drinken. Diewertje Jans, ge-
boren 5 July 1708. overleden 8 April 1713. oud ojier
min twee maenden. Dat is weer 25 jaer voor jou, en dat
maekt nou 125. as dat soo voortgaat, Geertjebuur, seydi,
selraenje nog doot moeten slaen, soo taey selje worden.
Maer nou volgen de kinderen van je dochter Tryntje die
etrout eweest heyt met Pieter Luitjens Geertje Pieters,
geboren 5 Maert 1699. ongehuwd overledenl October lllQ.
Dat heit Geertje Pieters wel epast, dats nog te veul nog
te weynig want we seilen nou de maenden niet mee tel-
len. Pieter Pieters, geboren 9 Maert 1701. gesturven20
dito 1711. oud 10 jaer. dat gaet beter as ik edogt had,
Geertjebuur, seydi. Alweer 20 jaer veur jou. 20 en 125
maken 145, en die hebje nog te goet, wantet enig kint
van je seuns dochter Geertje Jans, die etrout eweest heyt
mit Krells Smul leeft noch en is nou, na ik sien ken,
ontrent 6 jaer en 7 maenden, want Joost Kornelissen
is geboren 17 Aprillis 1727. Latewe nou iens je rekening
opmaken. Je hebt int geheel te goet 145 jaeren, maer
daer gaen of die je man en ouste seun te lang eleeft
hebben 58 jaeren, en dan bly>'en er over 87. Maer mie-
ster Jochemius, seyJick, sei ik noch 87 jaer leven? Dat
seg ik niet, Geertjebuur, sey li. Jy bent nou 85 en dat is
5-5 meer as 30. nou sieje wel datje van die 87 jaer alries
55 weg hebt, so datter per slot van rekening 55 van 87
blyft 32. voor jou nog overbly^en 32 jaar: en so lang selje