Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
408
slagt 30 jaar moet oudt worden, en wat de ien minder
leeft as 30. dat de ander dat meer as 30 moet leven: en
dat ken niet missen asj'er maer en goedt begrip van
hebt. Toen riep ik Wobbetje, menheer de Spektater, en
liet er uyt het kasjen in de muur een stigtelyk
boee krygen, dat ik plegt te gebruyken, toenme gesigt
wat beter was, en waerin ik de geboorte, trou en
sterfdagen van me man en van al onse kynderen heb an
etekent, en Jochembuur, naet innemen van nog en slockje
brandewyn, dattik hem met ien klookje jenever beant-
woorde, sette de fok op sen neus en begon te lesen.
Jasper Joosten en Geertje Levens syn in den echten
staet versaemt den 13 May 1674. Jasper Joosten is oyer-
leden den 3 Aprillis 1710. oudt Qi jaren. Je man heyt
wat lang eleeft, Geertjemoer, seidi, dat is 33 jaer over
sen tyt, dat sal jy besuuren moeten. Kinderen van Jasper
en Geertje. Jan Jasperse, geboren 17 May 1675. getrouwt
19 Jannewary 1710. overleden 2 Juny 1730. toen was
hy 55 jaer out, Geertjemoer, en dat is ook 25 jaer te lang
eleeft, en dat maekt mette 33 van je man, riets 58 jaer,
die se over heur tyt eleeft hebben, tis wat veul, maer de
volgende, deynckick, sellent weer goet maken. Joost Jas-
perse, gebooren 7 Febrewary 1677. overleden den 6 dito
1684. oud 7 jaer. Dat wint Geertjebuur seydi, en maekt
23 jaer op jou rekening te goet. Trijntje Jasperse,
geboren 11 Jannewary 1680. getrout 29 December 1697.
in de Jcraem gesturven 14 Maart 1701. oudt 2\jaar. Dats
9 jaer te weinig, 9 en 23 maekt 32 jaer, die jy te goedt
hebt. Nou volgen de kinderen van je ouste seun Jan
Jaspersen. Geertje jans, gebooren 19 Augusty 1702. ge-
trouwt 30 Juny 1726. overleden 9 September 1730. oud
28 jaar. dats 2 jaer avans voor jou, Geertjebuur, seydi:
2 en 32 maakt 34. Pieter Jans, geboren 24 November
1703. gesturven 1 October 1704. Wel, dat lykter na, buur-